עכותיקה - עכו

מלון בסמטאות עכו העתיקה, שיקום המבנה בוצע בתאום ועל פי דרישת רשות העתיקות.

אדריכל: אלה יונגמן