ערבסק - עכו

מלון בוטיק, המבנה בנוי מהתקופה העות’ומנית, בעכו העתיקה .

שיקום המבנה בתאום ועל פי דרישת רשות העתיקות.

אדריכל: אלה יונגמן